საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის ინსტიტუციონალური განვითარების მხარდაჭერის პროექტი

2015

პროექტი მიზნად ისახავდა საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის ინსტიტუციონალური განვითარების ხელშეწყობას. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ქსელის სტრატეგიული გეგმა, ქსელის ვებ-გვერდი, ჩატარდა ქსელის წევრების სამუშაო შეხვედრები. პროექტი სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის (DVV International) საქართველოს ოფისმა დააფინანსა.