ელექტრონული ბიულეტენი #1

ჩამოტვირთეთ.
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის 2017 წლის ელექტრონული ბიულეტენი.

ელექტრონული ბიულეტენი #3

ჩამოტვირთეთ.
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის 2016 წლის ელექტრონული ბიულეტენი

ელექტრონული ბიულეტენი #2

ჩამოტვირთეთ.
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის #2 ელექტრონული ბიულეტენი, 2016.

21-ე საუკუნის ზრდასრულთა განათლების მანიფესტი

ჩამოტვირთეთ.

ზრდასრულთა/სათემო განათლების ცენტრებში მიმდინარე კურსები

ჩამოტვირთეთ.

ელექტრონული ბიულეტენი #1

ჩამოტვირთეთ.
გენდერი იწყება ჩემგან
My map will go here

ჩვენი წევრები
საქართველოს მასშტაბით

arrow right