2021 წლის საინფორმაციო ფურცელი N2

Download.

Newsletter N1 of 2021

Download.

2020 წლის N2 ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტინი

Download.
ა(ა)იპ საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის 2020 წლის N2 ელექტრონული ბიულეტენი.

Certificate form N(N)LE Georgian Adult Education Network

Download.

Newsletter N1 2020

Download.

Newsletter N2 2019

Download.

Course Catalogue 2019 (Part Two)

Download.

50 Years DVV International

Download.

Newsletter N1 2019

Download.

Manifesto for Adult Learning in the 21th Century

Download.

Course Catalogue 2019

Download.

Newletter N2 2017

Download.
Georgian Adult Education Network's N2 Newsletter, 2017.

Newletter N2 2018

Download.
Georgian Adult Education Network's N2 Newsletter, 2018.

Newletter N1 2018

Download.
Georgian Adult Education Network's N1 Newsletter, 2018.

Newsletter N1 2016

Download.
Gender Starts with Me

Newsletter N2 2016

Download.
Georgian Adult Education Network's N2 newsletter, 2016.

Newsletter N1 2017

Download.
Georgian Adult Education Network's Newsletter, 2017.

Newsletter N3 2016

Download.
Georgian Adult Education Network's Newsletter, 2016.

Adult Education Manifesto of the 21st century

Download.
My map will go here

Our members
Throughout Georgia

arrow right