ქსელის თანამშრომლები

ნინო ბაბალაშვილი

ორგანიზაციის დირექტორი

თამარ გელაშვილი

პროექტის კოორდინატორი