ფესტივალი "გენდერი იწყება ჩემგან"

2017 ივნისი

ზრდასრულთა განათლების ცენტრები

2017 ივნისი

ფესტივალი "გენდერი იწყება ჩემგან"

2016 ოქტომბერი

სად შეიძლება მიიღონ ასაკოვანმა ადამიანებმა განათლება საქართველოში?

2016 ივნისი

პროექტი "გენდერი იწყება ჩემგან"

2016 ივნისი

პროექტი "გენდერი იწყება ჩემგან" რადიო თავისუფლებაზე

2016 ივნისი

ხატია ცირამუა ზრდასრულთა განათლებაზე

2016 ივნისი

გენდერი იწყება ჩემგან

2016 ივნისი

გენდერი იწყება ჩემგან

2016 ივნისი

ლიდერობის პროექტი იძულებით გადაადგილებული და ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე თემებში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის

2016 ივნისი

ფესტივალი: გენდერი იწყება ჩემგან

2015 ოქტომბერი