სიუჟეტი ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრზე

ნახეთ რეპორტაჟი და გაეცანით ცენტრის მრავალფეროვან საქმიანობას, სადაც ზრდასრულები ჩართული არიან განათლების უწყვეტ ციკლში.

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი მუდმივად მზარს უჭერს ცენტრებს სრულფასოვნად ფუნქციონირებაში.

#GAEN #საქართველოსზრდასრულთაგანათლებისქსელი

#სწავლამთელისიცოცხლისმანძილზე #DVVInternational

https://www.facebook.com/LelianiAEC/videos/2619608331698362

22 აპრილი