გაიცანით ამბროლაურის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი

ამ სიუჟეტის საშუალებით შეგიძლიათ გაიცნოთ GAEN-ის წევრი ამბროლაურის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი, გაიგოთ რას საქმიანობს და რა ღირებულებების მატარებელია იგი.

#საქართველოსზრდასრულთაგანათლებისქსელი

#GAEN

#სწავლამთელისიცოცხლისმანძილზე

#ამბროლაურისზრდასრულთაგანათლებისცენრტი

#DVVInternational

https://www.facebook.com/100007423667398/videos/2840186952905399/

20 აპრილი