რა არის ზრდასრულთა განათლება?

ზრდასრულთა განათლება საქართველოში არც თუ ისე პოპულარული ტერმინია და ხშირად არაფორმალურ განათლებად მოიხსენიება. სინამდვილეში, ნებისმიერი არაფორმალური განათლება, რომელშიც ზრდასრულები მონაწილეობენ თავისთავად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ზრდასრულთა განათლებად.

რა არის ზრდასრულთა განათლება?

რა კავშირშია პოლიტიკური სიცხადე ერთ კონკრეტულ განმანათლებელთან ?

NGO – ები და არაფორმალური ზრდასრულთა განათლება საქართველოში

მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები

კითხვებზე პასუხი და დამატებითი საინტერესო ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე:

https://bit.ly/2Q5jDdY

14 აპრილი