საერთაშორისო კონფერენცია ზრდასრულთა სწავლასა და განათლებაზე თბილისში

2022 წლის 28-29 სექტემბერს რეგიონში DVV International-ის საქმიანობის შეჯამებისა და ანალიზის მიზნით გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია „ზრდასრულთა სწავლა და განათლება სამხრეთ კავკასიაში: ეტაპები.“

კონფერენციის ორგანიზატორი იყო DVV International საქართველოს ოფისი DVV International სომხეთის ოფისთან და საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელთან თანამშრომლობით.

კონფერენციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე ⤵️

https://www.dvv-international.ge/ge/%e1%83%ac%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%a8%e1%83%98/%e1%83%a1%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%ae%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/article/international-conference-on-adult-learning-and-education-in-tbilisi

#LLL #GAEN2022 #DVVInternational #სწავლამთელისიცოცხლისმანძილზე

1 ოქტომბერი