ტრენინგი სოციალური მეწარმეობის თემაზე

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის 16 ივნისს გაიმართა ტრენინგი სოციალური მეწარმეობის თემაზე.

ტრენინგი ჩაატარა  საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ტრენერთა გუნდმა ფინანსურ, სოციალურ და იურიდიულ საკითხებზე.

20 ივნისი